MS v hokeji 2016 / o 3 miesto: Rusko – USA (7:2) video