MS v hokeji 20: Kanada U20 – Rusko U20 (5:6 PP) o 3. Miesto