Prague hockey cup: Lev Praha – AK Bars Kazan (3:4 SN)