Euro Hockey Challenge 2016: SLOVENSKO – Dánsko (4:3 pp)