Euro Hockey Challenge 2016: SLOVENSKO – Dánsko (4:3 pp)

Euro Hockey Challenge 2016: SLOVENSKO – Dánsko (4:3 pp) video