Euro Hockey Challenge 2016: SLOVENSKO – Rusko (1:2 pp a sn)