Euro Hockey Challenge 2018: Nemecko – Slovensko (1:4) video

Medzištátne zápasy - Euro Hockey Challenge 2018