Euro Hockey Challenge 2018: Nemecko – Slovensko (1:2 sn) video

Medzištátne zápasy - Euro Hockey Challenge 2018