Euro Hockey Challenge: SLOVENSKO – Taliansko (1:2)