Euro Ice Hockey Challenge: Česko – SLOVENSKO (3:2 pp a sn)