Euro Ice Hockey Challenge: Česko – Slovensko (3:1)