Euro Ice Hockey Challenge: Česká republika – SLOVENSKO (3:1)