Euro Ice Hockey Challenge: Rakúsko – SLOVENSKO (2:3)