Euro Ice Hockey Challenge: SLOVENSKO B – Slovinsko (5:3)