Euro Hockey Challenge: Česká republika – Slovensko (2:3)