Euro Hockey Challenge 2016: Francúzsko – SLOVENSKO (3:2 pp a sn)

Francúzsko – SLOVENSKO (3:2 pp a sn)