Univerziáda: SLOVENSKO Univ. – Čína Univ. (13:1) video