Box: Vladimir Kličko – Bryant Jennings (3:0 na body)