Okolo Kalifornie 2018: 5. etapa Stockton – Elk Grove (176, km) video

Tour of California 2018 (World Tour), 13. - 19. mája (1039 km) - 13. ročník