ATP 500 Hamburg 2016: Stephane Robert – Martin Kližan (0:2)

ATP 500 Hamburg 2016: Stephane Robert – Martin Kližan (0:2) video